Plakat fra utstilling i Oslo, Galleri S9

Elisabeth: bakgrunn, CV, Utstillinger

Jeg bruker Elisa som malersignatur.
Jeg har mine røtter på Vestlandet og bor i Bergen og Son, Akershus.
Mine bilder er olje og  mest akrylmalerier malt på lerret. Noen ganger bruker jeg sparkel på lerretet før jeg maler.

Jeg er interessert i og har studert kunsthistorie, og har formfag  i studiekretsen min..Tidligere malte og stilte jeg ut akvareller.
Etter hvert har jeg fått behov for å uttrykke meg  med sterkere farger og på større flater.
De siste 9 år har jeg hatt atelier i Galleri Sveitservilla på Nesttun  i Bergen sammen med 14andre . Fra oktober 2018 flytter galleriet og atelierene våre til Hop i Bergen.

Jeg maler ofte lysvirkninger i natur og rom, gjerne halvabstrakt-kontraster som skaper spenninger i møte mellom lys/mørke, mellom by/land. Min malerstil nærmer seg det impresjonistiske der jeg maler det inntrykket jeg har av et sted, en stemning e.l.

Er nok påvirket av naturen på Vestlandet, særlig sjø og hav.
Min interesse for musikk( særlig jazz og blues) ser du i mine musikkbilder.

Utstillinger - Exibitions siste årene:
2009- Aurland Sogn                                   Seperatutstilling
2010 Aurland Sogn                                    Seperatutstilling
2011 Galleri Primstaven, Bergen               Seperatutstilling
2011 -17 Glesvær Kafe                              Seperatutstilling 
2011 -16Cafe Oliven. Son Akershus          Seperatutstilling                            
2012 Strandvik                                           Seperatutstilling
2012 Kulturhuset Nesttun                           Fellesutstilling
2012-17 Galleri Sveitservilla                       Fellesutstilling

2012-2013 Galleri Bekkjarvik                    fellesutstilling
2013. Galleri Bjørkheim                           Seperatutstilling
2013 Son Kro.                                          Seperatutstilling
2013-17 Son Rammemakeriet                    Fellesutstilling 
2013 Galleri Krydder. Sogndal                   Seperatutstilling
2014 -17SSon Cafe Oliven, Son Akershus           seperatutstilling                           
2014 Clarion AirPort Hotell, Bergen.          seperatutstilling
2015 Galleri S9,  Oslo.                              Seperatutstilling 
2015-16 - 17-18 Feierbakken , Son.            Seperatutstilling
2015-17-18:Drøbak ramme.                        Fellesutstilling 
2016  Logen teater og bar, Bergen.            Seperatutstilling
2018: SON RAMME- og galleri.                    Fellesutstilling
2018: Kulturdøgn Son                                Fellesutstilling
2018: Galleri K35, Bergen.                        Fellesutstilling
2019: Holmsbustuene, Holmsbu.                Fellesutstilling
2019: Atelier Elisa
Eget atelier i Son.
Velkommen innom.                          

Forespørsel om utstilling  fra Agora Gallery i New York.
Innkjøpt av hotell, restaurant, Vestby kommune ,sykehjem og private.

solgt