Motiver fra Son

Strømkjerka i Son 50 x 100 cm Solgt
Bryggedans. Trykk i glass og ramme.

Sauholmen.

Trykk i glass og ramme.

Strømkapellet Trykk i glass og ramme
Gælja. Trykk i glass og ramme
Fugleperspektiv på Son. 50 x 70 cm inkl Trykk i glass og ramme
Kveldsfiske. Maleri
Isen går i Havna. Maleri. 40/80 cm
Strømkapellet. Maleri. 30/30 cm Solgt
Taxi Trykk
Tranga-mot Kroa. Trykk med glass og ramme
I Sonskilen. Maleri, 30/30 cm